Основни категории

  1. Employer Brand Leader of the Year 

  Награда за лидери в компанията, които успешно са допринесли за връзката между лидерството и изпълнението на HR стратегиите и проектите за привличане и управление на таланти.


  2. Employer Branding PR Campaign

  Награда за реализирана кампания, в която чрез средствата на ПР са били постигнати цели за повишаване имиджа на работодателската марка и за привличане и управление на таланти.

  3. Employer Branding Video

  Награда за видео, което промотира работодателския бранд или комуникира стратегии и кампании на бизнеса, свързани с постигане на HR целите на компанията.


  4. Employer Branding Innovation 

  Иновативни подходи, които са дали положителен резултат за изпълнение на стратегиите по отношение налагането на работодателската марка и привличането и задържането на таланти.


  5. Employer Branding Idea 

  Идея, която ще подпомогне компанията в изпълнението на нейните стратегически HR и employer branding цели. (Възможно е все още да не е реализирана)


  6. Employer Branding Project

  Реализирани проекти със стратегически подход към employer branding и с перспектива за успешно привличане, управление и задържане на таланти.


  7. Innovation in Talent Management

  Иновативни подходи към управлението на талантите.

  8. Innovation in Talent Education

  Иновативни подходи към обучението на талантите.


  9. Employer of the Year

  Компания, която е успяла да реализира повече от един проект и е разработил цялостна стратегия за employer branding с перспектива за успешно привличане, управление и задържане на таланти.


  10. HR Strategy of the Year 

  Награда за HR-стратегии, които определят успешното развитие на компанията в условията на съвременната бизнес среда.

  11. HR Technology of the Year

  Награда за технологии, които донасят повече ефективност и осигуряват софтуерни решения за автоматизиране на процесите в контекста на управлението на талантите и успешното администриране.

   

  Специални награди

  12. Team Lead of the Year

  13. Education Innovation

  14. Excellence in Coaching

  15. Emerging Leader

  16. Culture and Values

  17. Excellence in Office Space


  18. Employer Branding Network

  19. Flexible Workplace

  20. Excellence in Stress Management

  21. Excellence in 
  Teamwork

  22. Creative Thinking

  23. Management of New Employees

  24. Employer Branding Event


  25. Sustainable (ESG) Project

  26. Diversity and Inclusion (new)

  27. HR Excellence (new)

  28. Employer
  Branding Strategy (new)