ПРОГРАМА
  THE AGENDA

  14.00 - 14.30

  14.00 - 14.30

  Welcoming Addresses/Официално откриване

  Officials / Официални гости

   

  Nadya Marinova, Editor in Chief of b2b Media
  Надя Маринова, Главен редактор на b2b Media

  Galab Donev, Deputy Prime Minister of Economic and Social Policies, Minister of Labour and  Social Policies
  Гълъб Донев,
  Вицепремиер по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалните политики

  Dr Eng. Boriana Manolova, CEO Siemens Bulgaria and North Macedonia
  Д-р инж. Боряна Манолова, Главен изпълнителен директо на Сименс България и Северна Македония

   

  14.30 - 15.00

  14.30 - 15.00

  Competing for talents
  Битката за талантите

  How to amplify your employer brand through employees digital skill development
  Как да подчертаете силата на работодателската марка чрез развитие на дигиталните умения на служителите

  Speakers / Участници:

  Мануела Тотева, Практик, анализатор, преподавател и автор в сферата на комуникациите
  Manuela Toteva, Strategic Communications, Digital Marketing, Associate Lecturer 

  Тема / Topic: Бъдещето на работния процес, усвояването на дигитални умения и обучението на служителите / The Future of Work, Jobs Training and Skills

  Гертана Иванова, управляващ партньор The Smarts Group
  Gergana Ivanova, Managing Partner The Smarts Group

  Тема / Topic: The power of creating a competitive employer brand in a dynamic marketing environment
  Силата на създаване на конкурентноспособна работодателска марка в динамична маркетинг среда

   

   

  15.00 - 16.00

  15.00 - 16.00

  Competing for talents
  Битката за талантите

   

  Branding Strategies
  Стратегии за брандинг

  Speakers / Участници:

  Iulian Ionita, International Facilitator and Organizational Development Consultant
  Юлиян Йонита, Международен преподавател и консултант по организационно развитие

  Тема / Topic: Best practices în drafting blended learning journeys

  Татяна Добрева, Мърсър консултант, България 

  Tatyana Dobreva, Mercer Talent Consultant, Mercer Marsh Benefits

  Тема / Topic: Проучване Глобални тенденции в привличането и задържането на таланти / Global Talents Trends 2021 Survey

  Д-р Ваня Бабанин, консултант по управление на брандове и репутация
  Vanya Babanin Phd, Reputation and Brand Management Consultant

  Тема / Topic: Прозрачност и уместност на вътрешната комуникация / Transparency and Relevance of the Internal Communication

  16.00 - 16.30

  16.00 - 16.30

   

  Competing for talents
  Битката за талантите

  The Successful Employer Brand Campaign 
  Успешните работодателски кампании

  Speakers / Участници:

  Jamie Brown, Managing Director Maximus Talent Solutions
  Джейми Браун, 
  Управляващ директор в Maximus Talent Solutions

   

   

  16.30 - 17.00

  16.30 - 17.00

   

  The Successful Employer Brand Campaign - Успешните работодателски кампании

  Maxim Behar, CEO and Chairman of the Board of M3 Communications Group
  Максим Бехар, Основател и главен изпълнителен директор на M3 Communications Group

  Kristina Kirilova, Regional Manager at Swiss Education Group
  Кристина Кирилова, регионален мениджър за Swiss Education Group

   

  17.00 - 18.00

  17.00 - 18.00

   

  Competing for talents
  Битката за талантите

  Новата работна среда  – трансформацията за работодатели и екипи

  Дискусия с модератори

  Svetlozar Petrov, CEO of JobTiger
  Светлозар Петров, изпълнителен директор на JobTiger

  Katya Dimitrova, Founder and Managing Partner, Interpartners Communications Group
  Катя Димитрова, основател и управляващ партньор, Interpartners Communications Group

  Speakers / Участници:


  Daniela Nazim, People Experience Manager at Endava
  Даниела Назим, мениджър човешките ресурси в Ендава

  Mariela Mihailova, HR Expert at Schneider Electric Bulgaria
  Мариела Михайлова, Експерт „Човешки ресурси“ в Schneider Electric България 

  Borislava Sokolova, Human Resources Business Partner, DEVIN
  Борислава Соколова,
  Бизнес партньор Човешки ресурси в Девин 

  Georgi Popchev, Property Manager, LIONS HEAD INVESTMENT 
  Георги Попчев,
  Мениджър офис площи в LIONS HEAD INVESTMENT

   

   

   

  18.00 - 19.00

  18.00 - 19.00

   

  Competing for talents
  Битката за талантите

  Тайните на успеха.

  Среща с една харизматична личност, която успява да мотивира много хора да следват своите мечти и цели.

  Вдъхновител: Силвия Лулчева, българска актриса, известна и с озвучаването на филми, сериали и реклами

  Silvia Lulcheva, Bulgarian actress. She is known for her voice over roles in famous television series and commercials

   

  Обявяване на новото издание на наградите Employer Branding Awards Bulgaria by b2b Media

  Nadya Marinova, Editor in Chief of b2b Media
  Надя Маринова, Главен редактор на b2b Media

  Snejana Raikinska, CEO of Bulwork
  Снежана Райкинска, изпълнителен директор на Булуърк

  Nina Shtereva, Senior Recruter and Tteam Lead at Bulwork
  Нина Щерева, старши рекрутър и team lead в Булуърк

  Тема: Предизвикателства в ИТ сектора - подбор и задържане на талантите в сферата на високите технологии.

  Juian Eftimov, Managing partner 3Con
  Юлиян Евтимов, Управляващ партньор на комуникационна агенция 3CON
  Тема: Суперстар компания - кандидати за позиции или процеси за звезди?

   

  19.00 - 19.30

  19.00 - 19.30

   

  Competing for talents
  Битката за талантите

  Значението на гъвкавостта в стратегиите за работодателска марка. Тайните на лидерите, които отговарят за въвеждането на нови стратегии.
  The importance of agility in your employer branding strategies to successfully connect and engage with your target audience to attract the right fit for your organization. 

   

  Speakers / Участници:

  Susan Raines, PhD, Professor at Kennesaw State University, Mediator and Corporate Consultant

  Професор Сюзан Рейнс, Преподавател в Kennesaw State University, Медиатор, Корпоративен консултант

  Kremena Kirilova, MS, Psychologist and a Master in the science of Conflict Management 

  Кремена Кирилова, Психолог и магистър по управление на конфликтите

  Тема / Topic: Мениджмънт на конфликта и брандирането / Conflict and Brand Management 

   

   

  © 2017 b2b Media. All Rights Reserved.